ΕΙΜΑΣΤΕ SPARTANS

Πέντε χιλιόμετρα που θα αλλάξουν τη ζωή σου. Η αποστολή μας είναι να αλλάξουμε τη ζωή 100 εκατομμύρια ανθρώπων, δίνοντας τους το κίνητρο να βγουν από την άνεση τους και να μάθουν, να βιώσουν και να αγκαλιάσουν τον τρόπο ζωής των Spartans.