ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο

Xchange Sport & Event AG
Landstrasse 38
FL-9490 Vaduz

spartan@xchangeag.com

Αριθμός Μητρώου Εταιρείας: FL-0002.576.962-1
VAT ID: LI60 532